Miljö - Ansökan om grävtillstånd

Du som vill eller måste gräva i allmän mark ska ansöka om tillstånd hos kommunen.

Här kan du läsa mer om tillstånd att gräva och schakta.