Meny

Bo, Bygga & Miljö - Gödsel - Ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning

Använd den här blanketten om du vill ansöka om undantag från bestämmelserna av spridning av gödsel. 

När krävs ansökan?

Du kan ansöka om dispens för att få sprida gödsel om du till exempel inte har kunnat sprida gödseln enligt planerat på grund av extremt väder. För att se vilka regler som gäller läs mer på Jordbruksverkets webbplats

Vilka uppgifter behöver vi?

 • Fastighetsuppgifter
 • Skäl för dispens
 • Mängd och typ av gödsel
 • När befaras gödselbrunnen bli full
 • Beskrivning av marken
 • Planerad nedbrukning
 • Tid för spridning
 • Djurslag och antal i verksamheten
 • Gödselproduktion
 • Lagringskapacitet
 • Vilka alternativa lagringsutrymmen har undersökts

Avgifter

För handläggning av din ansökan tar Miljöenheten ut en avgift på 1100 kronor per timme. 

Läs mer här.