God man - uttag från spärrat konto eller omplacering av tillgångar - ansökan

Denna e-tjänst används för att ansöka om uttag från spärrat konto/omplacering av tillgångar. 

Om du saknar bank-ID kan du använda blanketten i stället. 

Om du är förmyndare kan du använda e-tjänsten för förmyndare eller en separat blankett. 

Läs mer om uppgifter för god man och förvaltare