God man - redogörelse för bevaka rätt vid tillfälliga uppdrag

För gode män och förvaltare: använd denna blankett för att redogöra för insatser som du har genomfört för att bevaka huvudmannens rätt.

Läs mer om uppgifter för god man och förvaltare.