God man - begäran om att få avsluta uppdraget

Använd denna blankett för att avsluta ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Uppdraget avslutas sedan i praktiken när Överförmyndarkontoret har utsett en ny person för uppdraget.