Meny

Bo, Bygga & Miljö - Ansökan om förlängt hämtningsintervall för fosforfälla

Använd denna blankett för att ansöka om förlängt hämtningsintervall av fosforbindande material från små avloppsanläggningar.

När krävs ansökan?

Om du vill ha längre hämtningsintervall än det ordinarie för ditt fosforbindande material måste du ansöka om förlängt hämtningsintervall enligt §36 renhållningsordningen. 

Vilka uppgifter behöver vi?

  • Fastighetsuppgifter
  • Dokumentation som visar att det fosforbindande materialets livslängd inte är förbrukat, exempelvis serviceprotokoll, vattenprov som visar totalfosforhalt eller pH-mätning med kalibrerad digital mätare. Se även vilkor i ditt tillstånd.

Avgift

För handläggning av din ansökan tar Miljöenheten ut en avgift på 1100 kronor i timmen.

Läs mer om vatten och avlopp