Politik - Förtroendevald, nominering

När en förtroendevald inkommer med sin avsägelse av uppdrag i nämnder och andra instanser utöver Kommunfullmäktige behöver partiet inkomma med nominering för att ersätta den avgående förtroendevalda.

För att nominera nya politiker till de uppdrag som har blivit vakanta, använd blanketten eller e-tjänsten nedan. Tänk på att om ni använder blanketten ska den skickas in i fysisk form, d v s med post.