Meny

Politik - Förtroendevald, personuppgifter

Fyll i denna blankett när du fått ett politiskt uppdrag i Nyköpings kommun.

Blanketten ska skickas in till Kommunledningskansliet.

Läs mer om att vara politiker i Nyköpings kommun.