Politik - Förtroendevald, personuppgifter

Använd denna blankett eller e-tjänst när du har fått ett politiskt uppdrag i Nyköpings kommun.

Blanketten ska skickas in till Kommunledningskansliet.

Läs mer om att vara politiker i Nyköpings kommun.