Politik - Förtroendevald, avsägelse

Via denna e-tjänst kan du som förtroendevald lämna in en avsägelse för att avsluta ditt politiska uppdrag.

Om du vill avsluta ditt uppdrag som politiker innan mandatperioden är slut så lämnar du in en avsägelse via denna e-tjänst eller utskriftsbar blankett. Din avsägelse kommer sedan att tas upp på nästkommande kommunfullmäktige-sammanträde.

Om blanketten inte fylls i digitalt, skriv ut och signera dokumentet och lämna det till Kommunledningskansliet.