Föreningsbidrag - Bidrag till sommarlovsaktiviteter

Här kan ni ansöka om bidrag till sommarlovsaktiviteter för 2022 samt redovisa aktiviteterna när ni genomfört dem.

 

Bidrag till sommarlovsaktiviter

Vi kommer i år fördela bidrag till sommarlovsaktiviteter från Kultur- och Fritidsnämnden. Sista dagen för ansökan om bidrag är den 27 mars.

Redovisning efter genomförd aktivitet

Redovisning görs i e-tjänsten av föreningens firmatecknare via sitt Bank-id. Hör av er till oss på Nyköpings Arenor om ni får problem med inloggningen, se kontaktuppgifter nedan.

Ni ska redovisa aktiviteten när ni avslutat den. Det gör ni med samma inloggning som när ni ansökte. Om ni ansökt på annat sätt kan ni ändå redovisa genom e-tjänsten. När vi godkänt redovisningen kommer vi betala ut bidraget.

Ni kan följa ärendets status i e-tjänsten. Ni kommer att få en avisering när vi godkänt redovisningen, eller om vi önskar kompletteringar.

Om ni ändrar aktivitetens längd och innehåll jämfört med ansökan kan vi också ändra bidragets storlek. Vid osäkerhet kontakta oss gärna innan. 

Redovisningstjänsten öppnar den 11 juli och stänger den 30 september.

OBS! Det är bara genom att fylla i formuläret via Starta Tjänst som ni gör en godkänd redovisning.

Kontaktuppgifter: Föreningskonsulenterna Sofia Jansson 0155-45 74 33 eller Annika Malmström 0155-45 74 36. E-post forening@nykoping.se