Meny

Föreningsbidrag - Bidrag till sommarlovsaktiviteter

Här kan ni ansöka om bidrag till sommarlovsaktiviteter samt redovisa aktiviteterna när ni genomfört dem.

Sista ansökningsdag är 28 mars och ni ska redovisa beviljat bidrag senast 30 september 2021.

Bidraget kommer från Kultur- och Fritidsnämnden och villkoren för bidaget kan ni läsa om när ni startar tjänsten.

Ansökan görs i E-tjänsten av föreningens firmatecknare via sitt Bank-id. Hör av er till oss på Nyköpings Arenor om ni får problem med inloggningen, se kontaktuppgifter nedan

I E-tjänsten kan ni följa ärendets status. Ni kommer att få en avisering när vi fattat beslut, eller om vi önskar kompletteringar. Besluten räknar vi med att fatta under april månad.

Ni ska redovisa aktiviteten när ni avslutat den. Det gör ni med samma inloggning. När vi godkänt redovisningen kommer vi betala ut bidraget.

Om ni ändrar aktivitetens längd och innehåll jämfört med ansökan kan vi också ändra bidragets storlek. Vid osäkerhet kontakta oss gärna innan. I dessa osäkra tider är det viktigt att hela tiden följa reglerna från Regeringen och Folkhälsomyndigheten angående smittspridning av viruset Covid-19. Detta innebär att det är extra viktigt att vi har en dialog med varandra så vi inte missuppfattar något. Kommunen samlar all information och länkar till myndigheterna på vår webbsida nykoping.se/corona

OBS! Det är bara genom att fylla i formuläret via Starta Tjänst som ni gör en godkänd ansökan och redovisning.

Kontaktuppgifter: Föreningskonsulenterna Sofia Jansson 0155-45 74 33 eller Annika Malmström 0155-45 74 36. E-post forening@nykoping.se