Faktura - Anmälan om autogiro (Vatten & Renhållning)

Via denna blankett kan som inte har möjlighet att be om autogiro via din internetbank, be om autogiro och skicka in till kommunen. 

Blanketten skriver du ut, skriver under och skickar till:
Nyköpings kommun
Tekniska divisionen
611 83 Nyköping