Omsorg & Stöd - Ansökan om ekonomiskt stöd vid ordinarie assistens för sjukdom

Du som har personlig assistent från en privat aktör och behöver anlita en ersättare när ordinarie personal är sjuk, kan ansöka om ekonomiskt stöd för kostnaderna.  

Använd den här blanketten.