Miljö - Ansökan om hållande av djur inom detaljplanelagt område

Använd den här blanketten om du vill ansöka om att ha djur inom detaljplanelagt område.

 

När krävs ansökan?

I Nyköpings kommun ska du ha tillstånd för att ha följande djur inom planlagt område:
  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

Vilka uppgifter behöver vi?

  • Djurslag och antal
  • Beskrivning av djurhållningen
  • Beskrivning och ritning av stall eller utrymme där djuren ska hållas
  • Beskrivning av gödsel och foderhantering
  • Granneyttrande
  • Situationsplan med fastighetsgränser och byggnader, planerad placering av stall, utrymme och hage samt planerad förvaring av foder, gödsel och strö.

Avgift

För handläggning av din ansökan tar Miljöenheten ut en avgift på 1100 kronor i timmen.

Läs mer om djur i bebyggelse här.