Miljö - Anmälan cistern som tagits ur bruk

Använd denna blankett eller e-tjänsten om du ska lämna in en anmälan till miljöenheten om att en cistern har tagits ur bruk eller skrotats.

Om flera cisterner har skrotats fyller du i uppgifter om en cistern i taget.

Vid frågor kontakta Miljöenheten via tel 0155-24 89 20 eller epost miljo@nykoping.se