Meny

Bo, Bygga & Miljö - Lämna klagomål till miljöenheten

Använd denna e-tjänst eller blankett för att lämna klagomål till miljöenheten om hälsoskydds- eller miljöproblem.

Innan du kontaktar miljöenheten vill vi att du kontaktar den som orsakar störningen så att de får en chans att undersöka problemen och föreslå en lösning. Blir det ingen lösning kan du gå vidare och lämna in ditt klagomål till oss på miljöenheten via den här e-tjänsten eller blanketten. Vi startar då ett ärende hos oss och kontaktar den som orsakar störningen och informerar om ditt klagomål.

För att vi på miljöenheten ska handlägga ditt klagomål gällande inomhusmiljö måste störningen som du upplever vara en hälsorisk. Problem med inomhusmiljön i bostäder handlar oftast om fukt, mögel, dålig lukt, ventilation, låg temperatur, drag, buller eller störande vedeldning. Slitage och estetiska frågor i boendemiljön hanteras inte av miljöenheten.

Du kan välja att vara anonym men det försvårar ofta för oss när vi utreder och du får ingen återkoppling på ditt ärende.
Vid frågor kontakta Miljöenheten via tel 0155-24 89 20 eller epost miljo@nykoping.se
 
OBS! Bifoga inga bilder på människor i e-tjänsten.

Avgift

Vid befogade klagomål som kräver utredning tar vi ut en avgift som betalas av den som orsakar störningen. 

Läs mer om boendemiljö här.