Trafik - Ansökan om boendeparkering

Du som bor i centrala Nyköping kan ansöka om boendeparkeringstillstånd för att få parkera på anvisade boendeparkeringsplatser, upp till sju dygn i följd.

Här kan du läsa mer om boendeparkering och vilka taxor som gäller.