Meny

Betygskopia/Examensbevis - Förfrågan

I den här tjänsten kan du söka efter betyg utfärdade av skolorna som är och har varit verksamma i Nyköpings kommun.

Tjänsten är snabb och smidig (och gratis!) och innebär att du väljer och klickar dig fram till en färdig förfrågan som automatiskt skickas till den plats där det efterfrågade betyget idag befinner sig.* Därefter hanteras förfrågan och den vanliga handläggningstiden brukar vara ca två dagar. När ärendet är klart så lämnas betyget ut digitalt här i tjänsten och du hämtar det genom att logga in med hjälp av ditt BankID.

De uppgifter som vi begär av dig bygger på att vi ska hitta just det betyget som du efterfrågar, samt kontaktuppgifter så att vi kan få tag på dig om det skulle vara något som vi behöver meddela utöver själva utlämnandet av betyget. Vi sparar inga uppgifter och vi begär inte mer än vad vi bedömer som nödvändigt för att kunna utföra tjänsten på ett smidigt och säkert sätt. Här kan du läsa mer om Nyköpings kommuns hantering av personuppgifter och GDPR: https://nykoping.se/kommun--politik/personuppgifter-och-dataskyddsombud

Det går också givetvis bra att maila eller ringa till stadsarkivet om du har frågor eller inte vill beställa via den här digitala tjänsten. I dessa fall skickas betygen via post eller så kan du hämta ut dem hos Stadsarkivet i Nyköpings Stadshus. 

Stadsarkivet finns på:

stadsarkivet@nykoping.se

eller via kommunens telefonväxel:

0155-24 80 00

* I regel finns betygen kvar ett visst antal år på skolan innan de levereras till stadsarkivet för arkivering. Friskolorna började lämna in betyg till Stadsarkivet i Nyköping 2012 så är betyget du söker från en friskola och gäller ett tidigare år än 2012 bör du vända dig direkt till skolan.