Meny

Personuppgifter - Begäran om registerutdrag

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få information om hur Nyköpings kommun behandlar personuppgifter om dig och vilka personuppgifter som i så fall behandlas, ett så kallat registerutdrag.

Önskar du få en kopia på ditt betyg? Använd istället e-tjänsten Betygskopia/Examensbevis – Förfrågan

Använd e-tjänsten eller blanketten nedan för att begära registerudrag.

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få information om Nyköpings kommun behandlar personuppgifter om dig och vilka personuppgifter som i så fall behandlas, ett så kallat registerutdrag. Använd e-tjänsten eller blanketten nedan för att begära registerutdrag. 

I normalfallet får du svar på din begäran om registerutdrag inom en månad. Svarstiden kan dock, under vissa omständigheter, förlängas med ytterligare två månader.

Du har även möjlighet att få information om de personuppgiftsbehandlingar som görs inom Nyköpings kommun. Svar på en sådan begäran får du normalt inom en vecka.

Här kan du läsa mer om personuppgifter och dataskyddsombud i Nyköpings kommun.