Meny

Begäran om planbesked

Du som vill ändra, upphäva eller ta fram en ny detaljplan kan begära planbesked av kommunens bygg- och tekniknämnd. 

Planbesked - innan planarbetet startar

Du som vill ändra, upphäva eller ta fram en ny detaljplan kan begära planbesked av kommunens bygg- och tekniknämnd. Nämnden ger dig besked inom fyra månader om de godkänner att planarbetet får starta. Ladda ner dokumentet via knappen:

Ladda ner blankett

Vi tar ut en avgift för planbeskedsansökan enligt en taxa som antogs av Kommunfullmäktige 2018-12-11. Ta del av taxan och mer information om planbesked. 

Kommunens så kallade planmonopol innebär rätt att bestämma hur marken ska användas och i varje byggprojekt som kräver detaljplaneläggning samarbetar kommunen med den som har begärt planbesked. Efter ett positivt planbesked börjar planarbetet.

Nämnden lämnar besked inom fyra månader om de godkänner att planarbetet får starta.