Meny

Bassängbad - anmälan

Använd den här blanketten för att anmäla verksamhet med bassängbad

 

 

När krävs anmälan?

Om du ska öppna ett bassängbad för allmänheten eller som annars kommer att användas av många människor ska du anmäla detta till Miljöenheten senast sex veckor innan du öppnar. Exempel är simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, dammar och flyttankar i olika former som kan finnas både utomhus och inomhus. Om du i din verksamhet, som till exempel konferensanläggning, boende, lägerverksamhet eller liknande erbjuder bassängbad, så ska en anmälan göras. Om du till exempel använder en badtunna för privat bruk behöver du inte göra en anmälan.

Vilka uppgifter behöver vi?

  • Beskrivning av verksamheten.
  • Skalenliga ritningar.
  • Ventilationsprotokoll med luftflödena angivna.
  • Vattenförsörjning och avloppshantering.
  • Teknisk beskrivning av reningsanläggningen.
  • Desinfektionsmetoder. 

Avgifter

För handläggning av din anmälan tas en avgift ut på 1100 kronor per timme i nedlagd handläggningstid.
För den tillsyn som Miljöenheten utför tas en avgift ut på 1100 kronor per timme i nedlagd handläggningstid.  

Om verksamheten startar innan en anmälan gjorts till miljöenheten kan en miljösanktionsavgift dömas ut enligt förordning (1998:950) om miljösanktionsavgift. Avgiften är 3000 kronor. Tillsynsmyndigheten ska besluta om miljösanktionsavgift så fort en överträdelse mot någon avgiftsbelagd bestämmelse har gjorts, oavsett om det har gjorts med uppsåt eller av oaktsamhet.