Bo, Bygga & Miljö - Avfallsdeklaration för deponiavfall

Den här blanketten används av verksamheter som ska lämna icke-farligt avfall och asbest till deponi samt avfall till sluttäckning. Den fylls i och lämnas i infartskontrollen på Björshults avfallsanläggning.   

 

Här finns en lathund för hur blanketten ska fyllas i.

Läs mer om avfall och återvinning.