Miljö - Anmälan om avfall för anläggningsändamål

Använd den här blanketten för att anmäla återvinning av icke farligt avfall för anläggningsändamål.

När krävs anmälan?

Återanvändning och återvinning av avfall som schaktmassor, asfaltskross, betong eller annat rivningsavfall ska anmälas till Miljöenheten om materialet är eller kan vara förorenat på något sätt.  

 

Vilka uppgifter behöver vi?

Vi behöver veta vart ifrån avfallet kommer och var det ska användas, vilka mängder som ska användas och om det har provtagits. Använd blanketten nedan.

Avgifter

För handläggning av din anmälan tar Miljöenheten ut en avgift på 1100 kronor per timme.