Meny

Ansökan om plats i grundskola, från annan kommun

Denna blankett ska användas för elever som är folkbokförda i en annan kommun, som vill ansöka om förskola, fritidshem och skola i Nyköpings kommun. Blanketten gäller även för ansökan till Nyköpings högstadium. 

Läs mer om förskola och pedagogisk verksamhet i Nyköpings kommun

Läs mer grundskolan i Nyköpings kommun.

Läs mer om Nyköpings högstadium på deras egen webbsida.