Utbildning Grundskola: Plats i kommunal grundskola för elever folkbokförda i annan kommun, ansökan

Denna blankett används vid ansökan till kommunal grundskola i Nyköpings kommun när man avser att bo kvar i sin nuvarande kommun eller avser att flytta till Nyköpings kommun. 

Ansökan för elev som ska bo kvar i nuvarande kommun

Elever som inte är folkbokförda i Nyköpings kommun kan i vissa fall få möjlighet att gå i grundskola i kommunen. Placering för elever folkbokförda i annan kommun beviljas i mån av plats, om det finns särskilda skäl eller om man placeras av socialtjänst. En elev som har en placering har rätt att gå kvar läsåret ut vid utflyttning till annan kommun samt rätt att gå kvar om endast årskurs 9 återstår. 

Du som avser att bo kvar i din nuvarande hemkommun kommer få svar på ansökan när Nyköpings kommun fattat beslut om mottagande.

Ansökan för elev som ska flytta till Nyköpings kommun

Du som avser att flytta till Nyköping ansöker också genom blanketten. 

Blanketten

Ansök genom att ladda ner blanketten, fyll i uppgifterna som efterfrågas och skicka in den till:

Nyköpings kommun
Division utbildning
611 83 Nyköping