Meny

Förskola & Fritidshem - Ansökan om plats i förskola/fritidshem

Via denna e-tjänst kan du ansöka om plats i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. 

Du kan när som helst under året söka till de kommunala fritidshemmen om du ska flytta inom eller till Nyköping eller av annan anledning ska byta fritids.

Om ditt barn nu går i förskolan och ska börja i förskoleklass kan du ansöka om fritidshem tidigast sex månader före önskad start på fritids.

Blanketten gäller för barn i förskola i kommunal regi.