Barn & Utbildning - Anmäl diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Här kan du anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inom förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium och vuxenutbildning.

Läs mer om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inom skolan.