Ledningsomläggningar Brunnsgatan

1 februari 2023
Driftstörningar Trafikstörningar

Befintliga ledningar måste läggas om i ny sträckning, som ett förberedande arbete inför breddning och sänkning av Brunnsgatan. Det är ledningar för vatten och avlopp men även för fjärrvärme, tele, kraft och fiber.

Nyköpings kommuns upphandlade entreprenör Skanska utför arbetet med ledningsomläggningar. Arbetet startade i februari 2023 och beräknas vara slutförda i sin helhet under februari 2024. Områden där arbeten pågår kommer att vara inhägnade.  

Arbetena kan påverka trafiken vid vissa perioder. 

Pågående arbeten:

Under vecka 12 sker arbeten med schakter och återfyllnad på diverse olika platser inom arbetsområdet. Avverkning av bokträd sker under veckan, läs mer här. 

Även sprängning kommer att ske med start v.12. 

Installation av infiltrationspunkter samt installation av brunnar kring Folkungavallen, Lasarettsvägen.

Vecka 13 startar arbetet med spontning på norra sidan. 

Läs mer om projektet på webbsidan. 

Karta över arbetsområdet 

arbetsområde.png

Ovanstående karta visar omfattning av arbetet. Det gula i kartan visar hur omfattande arbetet är. 

Uppdaterad: 2023-03-20