Aktuella driftstörningar

Här kan du läsa om störningar i kommunens verksamhet som påverkar trafik, vattenförsörjning eller andra viktiga samhällsfunktioner. Vid större händelser läggs informationen också ut på kommunens Facebooksida.

Kontakt:

Kommunservice Tekniska divisionen
Tfn: 0155-24 88 00 tekniska.divisionen@nykoping.se

Utanför kontorstid: SOS Alarm Jourtjänst, tfn: 08-454 22 03

Vid strömavbrott hänvisar vi till Vattenfall som ansvarar för elförsörjningen. De informerar om aktuella strömavbrott på sin webbplats. 

Typ

Antal träffar: 8

Begränsad framkomlighet vid Hamnrondellen

16 september 2019
Trafikstörningar

Tisdagen den 16 september börjar ett VA-arbete vid Hamnrondellen i Nyköping. Framkomligheten blir begränsad.

Kabelarbete Industrigatan

16 september 2019
Trafikstörningar

Arbete med att förlägga nya el- och fiberkablar kommer att ske på Industrigatan under veckorna 38-44 enligt kartbild nedan.

Vattenläcka på Hamnvägen

14 september 2019
Driftstörningar

En vattenläcka har uppstått på en ledning vid Hamnvägen.

Sprängningsarbeten Stockholmsvägen

9 september 2019
Trafikstörningar

Vid byggnationen av ny förskola vid Träffen kommer sprängningsarbeten ske. 

Avloppsledningar högtrycksspolas i Runtuna

28 augusti 2019
Driftstörningar

Måndagen den 2 september till början av oktober högtrycksspolas avloppsledningarna i Runtuna. Arbetet ska inte innebära stora störningar, men fyll på vattenlås och stäng toalettlock för a...

Bevattningsförbud råder fortfarande

22 augusti 2019
Driftstörningar

Förbudet gäller mot att göra stora vattenuttag. Det kan gälla till exempel att fylla spa-bad och pooler. Förbudet började i maj 2018 och gäller fortfarande.

Fiskbron avstängd för reparation

30 april 2019
Trafikstörningar Trafik och resor - Gator och torg

Fiskbron stängs av för fotgängare i väntan på reparation.

Stadsbron stängs av den 2 maj kl. 7.00

26 april 2019
Trafikstörningar

Från torsdagen den 2 maj klockan 07:00 stänger Nyköpings kommun av Stadsbron för motortrafik. Avstängningen sker från korsningen Behmbrogatan/Hospitalsgatan fram till S:t Annegatan och...