Meny

Nyköpings kommun på plats i Almedalen

1 juli 2019
Kommun och politik Bo, bygga och miljö Näringsliv och arbete

I Visby på Almedalen finns Nyköping denna vecka. Kommunens möjligheter för bostäder, företagsetableringar och resande är några av de budskap kommunens tjänstemän och politiker tar med sig dit. 

De åkte igår söndag och åker hem på onsdag. I gruppen ingår Maria Karlsson, näringslivschef, Martina Hallström, kommunalråd, Anna Selander, samhällsbyggnadschef, Olov Skeppstedt, mark- och exploateringschef och Christina Johansson, näringslivsstrateg.

De ska bland annat träffa fastighetsutvecklare, marknadsföra Nyköpings möjligheter, följa debatten om infrastruktur och flygplatser och knyta nya och upprätthålla gamla relationer till beslutsfattare och näringsliv. Ett uppdrag är också att kommunicera konferensen Skavsta Take Off 18 september som lyfter hållbarhetsutmaningar som framgångsfaktorer för näringsliv och Stockholmsregionen.

Med enkelt boende på pensionat och resa beräknas kostnaden bli drygt 22 000 kronor.