Meny

Vårens program på Anhörigcenter

29 december 2016

Nu kan du anmäla dig till vårens anhöriggrupper och tematräffar på Anhörigcenter. Anhörigcenter finns till för dig som stöttar eller vårdar någon oavsett anledning.

Anhöriggrupper för dig som har en närstående med:

Anhörigutbildning för dig som har en närstående med missbruk och beroendeproblematik

Tematräffar:

  • Råd och stöd över en fika
  • Information till dig som vårdar eller stödjer någon som står dig nära.
  • Vila - en paus med musik i Nicolai kyrka och möjlighet till en stunds samtal
  • Demenssjukdom eller normal åldersglömska?
  • Säkert hem
  • Föreningen Östra Sörmland HjärtLung
  • Att vara anhörig till någon som skadar sig själv
  • Hopp och hjälp för anhöriga till alkoholister

Gratis

Det kostar inget att delta i grupper och tematräffar, men antalet platser är begränsat.

Kontaktuppgifter och mer information

Mer information om Anhörigcenter, om anhöriggrupper och tematräffar finns på Anhörigcenters webbsida.

Du är även välkommen att ringa eller skicka e-post till Anhörigcenter om du vill veta mer eller om du vill få programmet skickat till dig.

Telefonnummer: 0155-45 74 10
e-post: anhorigcenter@nykoping.se

Varmt välkommen!