Meny

Fortsatt stängt på äventyrsdelen på Hjortensbergsbadet

16 december 2016

Läckan som upptäcktes i äventyrsdelen på Hjortensbergsbadet i höstas är under fortsatt lagning. Äventyrsdelen med bubbelpool och babybassänger kommer även fortsättningsvis att vara stängd under lagningsarbetet. Resten av badhuset och vattenrutschkanan är öppna som vanligt.

Arbetet med att tömma bassängen för att hitta och laga läckan började i november. Det beräknades då ta cirka sex veckor men har visat sig vara mer komplicerat och ta längre tid. Det går i dagsläget inte att säga när arbetet blir klart.

Komplicerad läcksökning
För att hitta läckaget har bassängen successivt tömts på vatten och provtryckts. De små läckor som då hittats har lagats. Nu fortsätter arbetet med att successivt fylla bassängen och provtrycka den. Arbetet är en garantiåtgärd och bekostas av entreprenören.

Frågor & svar
Var kan man bada under lagningsarbetet?
Rutschkanan, "inne-ute-poolen" bredvid rutschkanan, varmbassängen, 25-metersbassängen, simundervisningsbassängen. Relaxen är också öppen som vanligt.

• Vad kostar det att bada?
Information om avgifter hittar du på Medleys webbplats. 

Är det någon fara för badhuset?
Nej, det är ingen fara för konstruktionen eller badhuset. Dock behöver det åtgärdas, om inget görs och åren går kan det bli en fara för konstruktionen.

Varför läcker det?
Alla nya badhus läcker mer eller mindre och man åtgärdar det efterhand som dessa läckor dyker upp.

• Vem står för kostnaderna?

Felet är en garantiåtgärd och bekostas av entreprenören.

• Hur får man information om när äventyrsdelen är öppen?

Information kommer att läggas ut på www.nykoping.se, Medleys hemsida och annonseras i lokalpressen.