Meny

Många lediga p-platser i stan

21 december 2016

En inventering av lediga p-platser som gjordes nyligen avfärdar myten om att det är svårt att hitta parkering i centrum. Mätningen visade i stället att över hälften av stadens p-platser är lediga dagtid, även på lördagar. 

Under ett flertal år har Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande (NTF) genomfört beläggningsmätningar av de stora p-anläggningarna runtom i centrala Nyköping. Mätningen görs på uppdrag av Nyköpings kommun. Parkeringsinventeringen utförs två gånger per år för att se vilket behov av parkeringar som finns. Den senaste mätningen skedde onsdag 30 november och lördag 3 december.

– Vi åker runt till stadens parkeringar och räknar antalet parkerade bilar och lediga platser. Gatuparkeringar är inte med i mätningen. Vi kör alltid veckan efter lön för så hög belastning som möjligt, berättar Lars Nordqvist på NTF.

I Nyköpings centrala delar finns det över 2000 parkeringsplatser för allmänheten att tillgå. Plus Nicolaiskolans gård på lördagar. I likhet med tidigare mätningar visar den senaste inventeringen att det finns gott om p-platser i stan. 

Så det finns p-platser i centrum?
– Absolut, på onsdagen var 37 procent av platserna lediga och på lördagen var 68 procent lediga, säger Lars Nordqvist.

Han nämner Nicolaiskolans gård som ett hett tips på helger, då man kan utnyttja i princip hela gården till parkering. En jätteyta som nog aldrig är fullbelagd.

– Det är två minuters promenad från Stora torget, det tycker jag kan anses vara centralt, säger Lars.

Andra tips för den som inte vill trängas är Tullporten, Tullportsgatan 14 på Öster och Brunnsgatans parkeringsgarage, Brunnsgatan 58 på Väster. Teatern, som är parkeringen vid Vipsgrillen, är i princip aldrig full. Ovanför gallerian Nyckeln finns ett helt tak till förfogande för parkering, ofta med många lediga platser.

Lars Nordqvist vet inte riktigt varför myten om att det är svårt att hitta parkering lever vidare bland många Nyköpingsbor men han har sina teorier.

– Nej, man kan inte stå Stora torget, men man kan stå ett stenkast därifrån. Kanske är det den lilla skillnaden som gör att det av vissa upplevs som att det är knepigt att parkera. Det blir några extra meter att gå och det hejdar en del människor. Det handlar nog ofta om att förändra sitt tankesätt, tror Lars.

Trots att det var löningshelg när mätningen gjordes var det mer bilar på parkeringarna under onsdagens mätning. 

Var ska man inte stå?
– Är det onsdag så kan det vara klokt att låta bli Sågaren, med infart från Västra Trädgårdsgatan 50 och Öster Tull, Skjutsaregatan 35. De var båda fullbelagda, säger Lars.

På Tekniska divisionens gatuenhet är man inte förvånad över resultaten från mätningen.
– Det är inga större förändringar i antalet lediga parkeringsplatser jämfört med tidigare inventeringar. Mätningen visar att det finns gott om parkeringsplatser under den tiden på dygnet som det är mest personer som besöker de centrala delarna av Nyköping, säger Magnus Pirholt, verksamhetschef för Gata, park, hamn.

Kommunen anser att det är viktigt att fortsätta genomföra mätningarna.
– Det ger oss möjlighet att kommunicera ut var det ofta finns lediga parkeringsplatser och på så sätt underlätta för besökande och medborgare att hitta rätt. Det utgör också ett bra verktyg i och med att Nyköping växer, säger Magnus Pirholt.

Här hittar du samtliga parkeringar i Nyköping.