Meny

24 miljoner till bredbandsutbyggnad i Nyköpings kommun

21 december 2016

Onsdag 21 december har Länsstyrelsen i Södermanland fattat beslut om stöd till utbyggnad av bredband i Råby – Husby – Oppunda, Aspa och Bränn – Ekeby – Koppartorp, samtliga i Nyköpings kommun.

Tillsammans omfattar projekten 24 miljoner kronor. Stödmottagare för projekten är Gästabudstaden AB och besluten innebär att 800 hushåll får fiberanslutning. 

- Gästabudsstaden har framgångsrikt byggt ut bredband i Nyköpings kommun. säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S). Det är glädjande att vi kan ta ytterligare steg för att kunna leverera snabbt bredband till hela kommunen.

Länsstyrelsen i Södermanland har tilldelats en budget på totalt 109 miljoner kronor till stöd till utbyggnad av bredband på landsbygden för programperioden 2014-2020. I somras beviljades fem projekt på ca 70 miljoner kronor. Nu i den andra omgången fördelas  39 miljoner kronor. Utöver de tre projekten i Nyköpings kommun räcker medlen till ytterligare ett projekt som är under beslutsberedning och kommer att beslutas i början av 2017.

-Med den tilldelning av bredbandsstöd vi fått hittills till Södermanland kommer sammanlagt nio projekt omfattande omkring 2700 hushåll på landsbygden ha fått stöd till fiberanslutning, säger landsbygdsdirektör Ulrika Lundberg.

Regeringen har aviserat om ytterligare en bredbandsmiljard på nationell nivå. Denna kommer att fördelas inom Landsbygdsprogrammet som hanteras av länsstyrelserna.

- Om fördelningen följer tidigare nyckel kommer det innebära drygt 30 miljoner kronor till Södermanland, säger Jan Petersson, bredbandskoordinator på Länsstyrelsen.

Den 18 december presenterade digitaliseringsminister Peter Eriksson regeringens nya bredbandsstrategi. Den nya strategin sträcker sig fram till 2025 och innehåller mer ambitiösa mål om täckning och hastighet.

I regeringens nya bredbandsstrategi finns tydliga mål för alla medborgare och företag i Sverige. De viktigaste målen i strategin är att,

•År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

•År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

•År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband