Meny

Tömningsstation för fritidsbåtar

I Nyköping finns två tömningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar. Om du som båtägare tömmer ditt toalettavfall på stationen bidrar du till att minska belastningen på Östersjön.

Det finns en tömningsstation på fastlandet. Den är placerad på Västra skeppsbron, intill sjömacken.

Den andra tömningsstationen är flytande och finns vid Kittelö i Nyköpings skärgård. Du ser hur den ser ut på bilden högst upp på denna sida. Se sjökortet.

För att förbättra vattenmiljön ytterligare har Nyköpings kommun även installerat en båtbottentvätt. Den ligger i Nyköpings hamn, på Östra kajen vid Täcka udde. 

Läs mer under Nyköpings båtbottentvätt.

Toalettavfall ska inte tömmas i vattnet

Övergödning är ett stort problem i Östersjön. Kväve- och fosforutsläpp från fritidsbåtar utgör visserligen endast en bråkdel av totalbelastningen i våra vatten men det finns flera andra orsaker till varför man inte bör tömma toalettavfall i havet:

  • Belastningen från fritidsbåtar är säsongsbetonad och under högsäsong rör sig många båtar i begränsade områden. 
  • Många fritidsbåtar åker i inner- och mellanskärgården. Där är belastningen redan större än i ytterskärgården och vattenutbytet kan vara dåligt, särskilt i trånga sund eller vikar.
  • Av hygieniska orsaker bör toalettavfall inte släppas ut i vattnet. 

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2 
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-fre kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: