Administrera i Föreningsregistret FRI

Vårt föreningsregister FRI samlar alla föreningar i Nyköpings kommun.

Tre fördelar med FRI

 1. Föreningsregistret har ett öppet fönster som är öppet för alla och gör det möjligt att hitta er förening.
 2. Med uppdaterade uppgifter är det lätt att hitta föreningar inom samma område, hämta statitik eller liknande.
 3. Föreningens dokumentbibliotek. Ni kan ladda upp och förvara föreningens dokument i FRI. Informationen lagras digitalt och risken för att viktiga papper försvinner minskar.

Kom igång med FRI

Föreningen måste vara registrerad för att kunna finnas med i FRI. Registreringen kan ni göra direkt i systemet, eller genom att skicka in blanketten för föreningsuppgifter.

Registrera föreningen

Vi ordnar därefter ett lösenord till föreningens ordförande, eller annan person som styrelsen vill ska administrera registret.
Lösenordet är personligt och föreningen kan ha flera inloggningar.

I det öppna fönstret finns följande uppgifter:

 • Kontaktuppgifter till föreningen, även föreningens logga kan laddas upp.
 • Riksorganisation
 • Beskrivning av föreningens verksamhet
 • När föreningen bildades och när verksamhetsåret startar

Gå till föreningsregistret FRI

I registret finns det dessutom uppgifter om:

 • Organisationsnummer
 • Plusgiro-/bankgrionummer för eventuellt utbetalningar av bidrag
 • Kontaktuppgifter till styrelsen
 • Årsmötesmånad
 • Föreningens egna uppladdade dokument
 • Information om eventuella anläggningar

Använd lathunden om du behöver hjälp

FRI är till viss del självinstruerande, men till din hjälp finns en lathund för enklare föreningsadministration. Du kan också alltid kontakta oss på Nyköpings Arenor om du har frågor. 

Använd lathunden

Personuppgifter och GDPR

Information om personuppgifter och om personuppgiftsombud i Nyköpings kommun finns under rubriken Behandling av personuppgifter. Läs mer om personuppgifter i Nyköpings kommun

Kontakta oss

Nyköpings Arenor Fritid

Rosvalla
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

forening@nykoping.se

Föreningskonsulent

Annika Malmström
0155-45 74 36
annika.malmstrom@nykoping.se 

Kultur- och fritidschef

Lars Persson
0155-24 89 01
lars.persson@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: