Lovaktiviteter

Vi hoppas på och avvaktar det statliga stödet för gratis lovaktiviteter för barn och unga under alla lov även 2019.

De senaste tre åren har staten delat ut pengar till kommuner för att ordna gratis aktviteter för barn- och unga under loven. Kultur- och fritidsnämnden avsätter också pengar för sommarlovsaktiviteter för barn- och unga. I Nyköpings kommun har föreningar lagt ner mycket tid och energi för att anordna dessa aktiviteter.

Villkor för det statliga lovbidraget är att aktiviteterna ska

  • vara kostnadsfria,
  • rikta sig till barn och unga i åldrarna 6-15 år,
  • ge stimulans och personlig utveckling,
  • stimulera deltagande oavsett könstillhörighet,
  • främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund.

Marknadsför era lovaktiviteter

Marknadsför era aktiviteter på nykopingsguiden.se

Du som är arrangör kan registrera dig på nykopingsguiden.se och lägga upp dina evenemang.

Kontakta oss

Nyköpings Arenor Fritid

Rosvalla
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

forening@nykoping.se

Administratör för Förenings- och fritidsfrågor

Annika Malmström
0155-45 74 36
annika.malmstrom@nykoping.se 

Kultur- och fritidschef

Lars Persson
0155-24 89 01
lars.persson@nykoping.se

Kontaktformulär