Föreningar som får bidrag

Kommunen ger flera olika typer av bidrag till föreningar. Texten på denna sida handlar om verksamhetsbidraget som man kan få under två år i taget.

För information om andra bidrag läs på Sök bidrag till din förening

Verksamhetsbidraget regleras i Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun som reviderades i september 2017.

Skriftliga ansökningar

Beslutet om verksamhetsbidrag baseras bara på föreningens skriftliga ansökan. Behöver något i själva ansökan förtydligas eller diskuteras träffar kommunen föreningen kring ansökan men det blir inget förhandlingsmöte om summor. 

Kommunen kommer att fatta alla beslut om bidrag baserat på de skriftliga ansökningarna.

Ansökan om verksamhetsbidrag

Lika för alla och snabb process

Målet är att ha ett system som är lika för alla föreningar och ha en snabbare process än när vissa föreningar skulle förhandla muntligt.

Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om budgeten i december och vår målsättning är att föreningar ska få beslut om verksamhetsbidrag kring nyår.

Möte med föreningar

Eftersom besluten baseras på den skriftliga ansökan är det inte självklart att föreningarna får träffa representanter från kommunen. Under hela året finns tjänstemännen som arbetar med bidrag tillgängliga för att boka in en träff med föreningar. Föreningsutskottet i nämnden brukar vilja träffa föreningar med stort bidrag, nya föreningar eller om något speciellt har dykt upp. De föreningarna kommer då att kallas till diskussion med Föreningsutskottet. 

Stickprov

Nyköpings Arenor och Kultur- och fritidsnämnden kan göra stickprov för att få se föreningens räkenskaper, protokoll och handlingar. Syftet är att säkerställa att föreningsbidragen används på rätt sätt och få en inblick i ekonomin.

Carina Wallin om bidragen till föreningarna:

- Föreningarna förvaltar ett stort förtroende från Nyköpingsborna eftersom bidragen finansieras med skattepengar. Det vi kan göra är dels att skapa kriterier som måste följas för att få bidrag, exempelvis att föreningen ska verka för mångfald och jämställdhet. Dels är det själva bidragsprocessen som vi nu försöker göra mer transparent. Summan för bidraget ska inte hänga på förmåga att förhandla vid ett möte. Den ska istället baseras på en skriftlig ansökan med tydlig redovisning av ekonomin så att vi kan se vad bidragen används till, säger Carina Wallin, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Redovisning av verksamhetsbidrag

För verksamhetsbidragen vill vi att ni varje år uppdaterar era uppgifter i FRI alternativt på blanketten Föreningsuppgifter.  För att logga in i FRI behöver du ha en inloggning och ett lösenord till din förening. Saknar du lösenord? Kontakta forening@nykoping.se

Uppdatera föreningsuppgifterna

Kontakta oss

Nyköpings Arenor Fritid

Rosvalla
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

forening@nykoping.se

Administratör för Förenings- och fritidsfrågor

Annika Malmström
0155-45 74 36
annika.malmstrom@nykoping.se 

Kultur- och fritidschef

Lars Persson
0155-24 89 01
lars.persson@nykoping.se

Kontaktformulär