Meny

Trafikutredningar

Här hittar du de större trafiktutredningar som har genomförts i Nyköpings kommun de senaste åren. 

Åtgärdsvalsstudier

En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) används i ett tidigt planeringsskede och ska leda till lösningar som medverkar till ett mer hållbart transportsystem.  Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. 

Här hittar du exempel på de åtgärdsvalsstudier som har genomförts i Nyköpings kommun:

Västra infarten Nyköping

Arbetet pågick 2018-03-01--2019-02-31

Behovet av en åtgärdsvalsstudie för området har pekats ut i den regionala länsplanen för regional transportinfrastruktur i Södermanlands län för åren 2014–2025 samt planen för åren 2018–2029.

Arbetet med genomförandet av åtgärdsvalsstudien har drivits av Trafikverket Region Öst med stöd från Ramböll. Deltagande parter har varit Trafikverket Region Öst, Nyköping och Oxelösunds kommun samt Region Sörmland. 

Studien kommer att utgöra underlag för kommande planeringsprocesser och där fortsatt samverkan mellan parterna är ett nyckelord i det fortsatta arbetet.

Ta del av dokument:

Rapport ÅVS Nyköping Västra infarten

Rapport ÅVS Nyköping Västra infarten Bilaga 1

Rapport ÅVS Nyköping Västra infarten Bilaga 2

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: