Meny

Stadsbron stängs av för trafik den 2 maj

Underrubrik saknas

Avstängningen sker från korsningen Behmbrogatan/Hospitalsgatan till S:t Annegatan och gäller motorfordonstrafik. Avstängningen gäller tills vidare. För fotgängare och cyklister blir det ingen förändring. 

Biltrafik är även fortsättningsvis tillåten på Östra Storgatan från S:t Annegatan. Och tvärgatorna S:t Annegatan, Östra Kyrkogatan och Skjutsaregatan är öppna som vanligt. Varutransporter och boendetrafik som måste in i det avstängda området får passera avstängningen.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: