Meny

Stadsbron avstängd

Från torsdagen den 2 maj kl. 07.00 stänger Nyköpings kommun av Stadsbron för motorfordonstrafik. Avstängningen sker från korsningen Behmbrogatan/ Hospitalsgatan till S:t Annegatan. Med avstängningen vill kommunen minska genomfartstrafiken på Östers gångfartsområde. Förhoppningen är att området ska bli både säkrare och mer attraktivt. 

Avstängningen sker från korsningen Behmbrogatan/Hospitalsgatan till S:t Annegatan och gäller motorfordonstrafik. Avstängningen gäller tills vidare. För fotgängare och cyklister blir det ingen förändring. 

Biltrafik är även fortsättningsvis tillåten på Östra Storgatan från S:t Annegatan. Och tvärgatorna S:t Annegatan, Östra Kyrkogatan och Skjutsaregatan är öppna som vanligt. Varutransporter och boendetrafik som måste in i det avstängda området får passera avstängningen.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: