Planerade gatuarbeten

Nyköpings kommun har många gatuarbeten på gång. Målet är att förbättra trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet på offentliga platser. Aktuella trafikstörningar hittar du här: Trafikinformation.

Följande gatuarbeten planerar vi att utföra under 2018-2019. Listan uppdateras löpande.  

Ny belysning 

Byte av kvicksilverarmaturer till ledarmaturer. Armaturbytet pågår.

Under 2018 planeras det för ny belysning på gång- och cykelvägen i Kungshagen mellan Lennings väg och gångvägen vid Stadsfjärden.

Gång- och cykelstråk Fruängsgatan

Genomförande hösten 2018. Läs mer här.

Södra infarten E4  Trafikplats Kungsladugården

Ombyggnad av södra infarten E4. Efter cirkulationsplatsen på Gumsbacken mot E4 planeras en ny cirkulationsplats (droppe) att byggas. Även förlängning av påfarten mot Stockholm. Genomförande 2019. 

Skatespot Nico och Tystberga 

Ombyggnation av skatespoten vid Nicolaiskolans gård och Tystberga. Det gamla rivs, ny utrustning i betong. 

Spelhagsvägen – Tolagsgatan

Förlängning av Spelhagsvägen och Tolagsgatan, ombyggnad av parkeringen och södra delen av Västra kajen. Påbörjas 2018. 

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: