Planerade gatuarbeten

Nyköpings kommun har många gatuarbeten på gång. Målet är att förbättra trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet på offentliga platser. Aktuella trafikstörningar hittar du här: Trafikinformation.

Följande gatuarbeten planerar vi att utföra under 2019. Listan uppdateras löpande.  

Ny belysning 

Byte av kvicksilverarmaturer till ledarmaturer. Armaturbytet pågår.

Gång- och cykelstråk Fruängsgatan

Genomförande våren/sommaren 2019. Läs mer här.

 

Planerade beläggningsarbeten

 • Hamnvägen/Järnvägsgatan mellan Arnöleden och Västra Kvarngatan
 • Norrköpingsvägen
 • Idbäcksvägen (delar av)
 • Västra Kvarngatan mellan Behmbrogatan och Västra Trädgårdsgatan
 • Korsbron
 • Västra Viadukten
 • Prästkragevägen och Vallmostigen
 • Arnöleden mellan Hamnvägen och Strandparksvägen
 • Bryngelstorpsvägen
 • GC-väg utmed Örstigsleden mellan Arnöleden och Strandstuguviksvägen
 • GC-väg utmed Ängstugevägen(Södra sidan) mellan Storkvägen och Vadaregången.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: