Planerade gatuarbeten

Nyköpings kommun har många gatuarbeten på gång. Målet är att förbättra trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet på offentliga platser. Aktuella trafikstörningar hittar du här: Trafikinformation.

Följande gatuarbeten planerar vi att utföra under 2019. Listan uppdateras löpande.  

Ny belysning 

Byte av kvicksilverarmaturer till ledarmaturer. Armaturbytet pågår. 

Gång- och cykelstråk Fruängsgatan

Genomförande våren/sommaren 2019. Läs mer här.

Planerade beläggningsarbeten

  • Västra Viadukten
  • Repslagaregatan mellan Brunnsgatan och Västra Viadukten
  • GC-väg utmed Örstigsleden mellan Arnöleden och Strandstuguviksvägen

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: