Meny

Hastighetsförändringar på Arnöleden, Örstigsleden, Kanntorpsvägen och Strandstuguviksvägen

Den 16 december 2019 sänks den högsta tillåtna hastigheten på Arnöleden, Örstigsleden,del av Kanntorpsvägen och del av Strandstuguviksvägen. På en del av Strandstuguvägen höjs hastigheten. Hastigheten sänks för att öka trafiksäkerheten när områdena nu fått tätare bebyggelse.

Arnöleden

Högsta tillåtna hastighet på Arnöleden sänks från 60 km/h till 40 km/h från Hamnvägen till en punkt 80 meter söder om Strandparksvägen. Anledningen till hastighetssänkningen är att området kring myntan har förtätats vilket har lett till mer belastad korsning mellan Arnöleden och Strandparksvägen, dessutom har siktförhållandena försämrats. Utöver detta är det ett övergångsställe över Arnöleden i höjd med Strandparksvägen som i dagsläget upplevs osäkert på grund av höga hastigheter längd Arnöleden. Enligt kartbild nedan blir hastigheten 40 km/h på rödmarkerad sträcka samt 60 km/h på blåmarkerad sträcka på Arnöleden.

Örstigsleden

Högsta tillåtna hastighet på Örstigsleden sänks från 60 km/h till 40 km/h mellan en punkt 60 meter öster om Arnöleden och Strandstuguviksvägen. Anledningen till hastighetssänkningen är ett flertal korsningen och planpassager för oskyddade trafikanter som i dagsläget är osäkra. Enligt kartbild nedan blir den högsta tillåtna hastighet 40 km/h på rödmarkerad sträcka på Örstigsleden.

Kanntorpsvägen

Högsta tillåtna hastighet på Kanntorpsvägen sänks från 60 km/h till 40 km/h mellan Strandstuguviksvägen och en punkt 15 meter öster om Blåbärsvägen. Enligt kartbild nedan föreslås den högsta tillåtna hastighet 40 km/h på rödmarkerad sträcka på Kanntorpsvägen.

Strandstuguviksvägen

På Strandstuguviksvägen, väster om Solanumvägen till öster om Hasselbacksvägen, sänks hastigheten från 50 km/h till 40 km/h. På sträckan från och med 230 meter öster om Byfjärdsvägen och vidare österut mot Örstig höjs hastigheten från 50 km/h till 60 km/h. 

karta över Strandstuguviksvägen

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: