Byggnation av fastigheten Hermelinen på Öster

Under byggnationen av den nya fastigheten Hermelinen på Öster är en del av Östra Kvarngatan enkelriktad och en del parkeringar är avstängda längs gatan. Gång- och cykelvägen utmed byggarbetsplatsen är avstängd. 

Enkelriktningen gäller den sista biten av Ö Kvarngatan ut mot Ringvägen. Man kan alltså inte köra in från Ringvägen till Östra Kvarngatan. 

Hermelinen 2017-04-13 300 dpi.jpg

Avstängningen av gång- och cykelvägen gäller sträckan från Östra Storgatan vid Gripsholmsparken mot Ringvägen och en bit in på Östra Kvarngatan. Även två övergångsställen på platsen har stängts av, vid Östra Storgatan upp mot Östra Stationsgatan, samt vid Östra Kvarngatan. Gående hänvisas till andra sidan gatan samt till övergångställena vid gångfartsområdet på Östra Storgatan samt längre ner på Ringvägen. Hänvisningar finns på plats.

Enkelriktningen och avstängningarna för gång- och cykelvägen samt övergångsställena blir kvar under hela byggnationen, vilket beräknas pågå till hösten 2018. Det är Peab som bygger hus i kvarteret Hermelinen. 

Tack för att du har överseende med de störningar arbetet orsakar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kommunservice på Tekniska divisionen på 0155-24 88 00. 

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-fre kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: