Meny

Gräva och schakta: Tillstånd

Du som vill eller måste gräva i allmän mark ska ansöka om tillstånd hos kommunen. Det ställs stora krav på den som ska utföra arbetet.

Från och med januari 2020 är villkoren uppdaterade. Se dokument nedan.

Vanligtvis får endast anläggningar som är till nytta för kommunens invånare placeras i allmän mark. Det kan handla om ledningar för vatten, avlopp eller fjärrvärme samt kablar för el, tele eller data.

Den allmänna marken är ofta full av ledningar och kablar, vilket innebär att grävning utan tillstånd och kännedom om underjordiska anläggningar kan få stora och dyrbara konsekvenser. Grävning i allmän mark kan också orsaka trafikskador, med skadeståndskrav som följd.

Bedömning av ansökan

När en tillståndsansökan för att gräva i allmän mark bedöms ställs stora krav på både kompetensen hos den som utför arbetet och kvaliteten på utförandet. Det krävs exempelvis en trafikanordningsplan som klargör hur trafiken ska ledas under arbetets gång. Även ekonomiska aspekter vägs in vid bedömningen av ansökan.

Ansök om tillstånd 

Handläggningstiden är 15 arbetsdagar från det att en komplett ansökan inkommit till Tekniska divisionen. Därför är det viktigt att du skickar in din ansökan i god tid innan du planerar att börja gräva.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-fre kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: