Hoppa till innehåll

Nyköpings beredskapsvärn

I Nyköping finns ett beredskapsvärn som kan kallas in vid större händelser som till exempel skogsbränder, översvämningar, stormar, pandemier eller andra kriser.

Värnets uppgifter

  • hjälpa till med logistik och enklare släckningsarbete i samband med större skogsbränder,
  • ge medborgare krisinformation på svenska och andra språk,
  • organisera spontana frivilliga som vill hjälpa till vid kris,
  • hjälpa till med avspärrningar, evakuering och stöd till drabbade,
  • bemanna informationsplatser och möta människor som har behov av hjälp, till exempel att hämta vatten, ladda mobiltelefoner eller få information.

Värnets medarbetare arbetar på frivillig basis och får lön för övning, utbildning och utryckning.

Flertalet av medarbetarna i värnet har utomnordisk bakgrund. Tillsammans behärskar de tio språk utöver svenska. 

Värnet utgår från Nyköping men ska kunna arbeta i hela Sörmlandskustens räddningstjänsts område.

Värnet drivs som ett projekt till och med december 2021. Därefter fattas beslut om det ska permanentas eller avvecklas.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: