Meny

Nyköpings beredskapsvärn

Under hösten 2020 startar ett helt nytt beredskapsvärn. Värnet ska hjälpa till vid större händelser som till exempel skogsbränder, översvämningar, stormar, pandemier eller andra kriser.

Värnets uppgifter

  • hjälpa till med logistik och enklare släckningsarbete i samband med större skogsbränder,
  • ge medborgare krisinformation på svenska och andra språk,
  • organisera spontana frivilliga som vill hjälpa till vid kris,
  • hjälpa till med avspärrningar, evakuering och stöd till drabbade,
  • bemanna informationsplatser och möta människor som har behov av hjälp, till exempel att hämta vatten, ladda mobiltelefoner eller få information.

Värnets medarbetare arbetar på frivillig basis och får lön för övning, utbildning och utryckning.

Flertalet av medarbetarna i värnet har utomnordisk bakgrund. Tillsammans behärskar de tio språk utöver svenska.

Värnet utgår från Nyköping men ska kunna arbeta i hela Sörmlandskustens räddningstjänsts område.

Beredskapsvärnet finansieras av integrationspengar som Nyköpings kommun får från staten.

Värnet drivs som ett projekt till december 2021. Därefter fattas beslut om det ska permanentas eller avvecklas.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: