Meny

Samråd om kommunala planen för räddningsinsats vid Sevesoanläggningar eller farliga verksamheter

Mellan 18 januari och 14 februari 2021 kan du lämna synpunkter på den kommunala planen för räddningsinsats vid Sevesoanläggningar eller farliga verksamheter.

Samrådshanding Kommunal plan för räddningsinsats

Inom Sörmlandskustens räddningstjänsts insatsområde finns verksamheter som klassas som Sevesoanläggningar eller farliga verksamheter. Vilka det är kan du läsa nedan. Räddningstjänsten har särskilda krav på att planer för räddningsinsats finns då verksamheter klassas som Sevesoanläggningar enligt den högre kravnivån och/eller som farliga verksamheter. Kravet på planer gäller både kommun och verksamheter.

Enligt lag ska allmänheten få möjlighet att lämna synpunkter på den kommunala planen för räddningsinsats vid Sevesoverksamheter på den högre kravnivån. Sörmlandskustens räddningstjänst har dock valt att uppföra en kommunal plan som både omfattar Seveso- och farliga verksamheter och allmänheten har därmed möjlighet att lämna synpunkter på hela planen.

Du har möjlighet att lämna synpunkter på planen mellan 18 januari och 14 februari 2021.

Så kan du lämna dina synpunkter

Ditt svar ska vara räddningstjänsten tillhanda senast 14 februari 2021.
Nyköpings kommun
Sörmlandskustens räddningstjänst
611 83 Nyköping

Eller raddningstjansten@nykoping.se
Ange diarienumret ROS21/3 i ämnesraden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: