Meny

Frågor och svar om eldningsförbud

Vi får många frågor om vad som gäller vid eldningsförbud. Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Varför införs eldningsförbud?

När det är torrt i skog och mark är risken för bränder stor.

Hur länge gäller eldningsförbud?

Eldningsförbud gäller tills vidare och det är räddningstjänsten eller länsstyrelsen som tar beslut om att häva förbudet.

Kan jag få dispens för att elda under eldningsförbud?

Nej, inga dispenser ges även om du är förberedd med släckutrustning.

Vad gäller under eldningsförbud?

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är förbjuden. Du får inte:

• elda gräs, löv, grenar, kvistar, ved eller dylikt med öppen låga utomhus. Det gäller även eldning i tunna eller liknande även om den står på ett obrännbart underlag.

• använda engångsgrill även om den står på ett obrännbart underlag.

Vad är skillnaden mellan eldningsförbud och skärpt eldningsförbud?

Vid eldningsförbud gäller följande:

Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser som är utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Vid skärpt eldningsförbud gäller det som står här ovanför men med följande tillägg:

Förbud mot användning av pyroteknik och förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen. Förbudet gäller dock inte användning av utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att de är placerade så att risken för antändning och spridning är låg. Inom områden med sammanhållen bebyggelse gäller förbud mot eldning och bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera) i annat syfte än grillning och matlagning.

Får jag grilla hemma i min trädgård under eldningsförbud?

Ja, du får grilla om du har en iordningsställd grillplats eller en trädgårdsgrill som står på ben, som gör att grillen inte är i kontakt eller nära marken. Du får bara använda icke gnistbildande bränsle såsom grillkol och grillbriketter. Annars finns det risk för att gnistorna kan flyga iväg och antända gräs, löv, grenar och kvistar.

Får jag grilla på grillplatser i skogen under eldningsförbud?

På allmän plats, i naturen och på din egen tomt är det endast tillåtet att grilla i iordningsställda grillplatser och i trädgårdsgrillar om du använder icke gnistbildande bränsle såsom grillkol eller grillbriketter. Du får naturligtvis använda öppen låga när du tänder grillen. Tänk på att du inte får lämna kvar kol eller briketter i naturen även om du släckt elden.

Vid den iordningsställda grillplatsen ligger det ved. Får jag använda veden?

Nej. Under eldningsförbud får du inte elda med ved. Du får endast använda icke gnistbildande bränsle såsom grillkol eller grillbriketter.

Får jag använda engångsgrill under eldningsförbud?

Nej, du får inte använda engångsgrill även om den står på ett obrännbart underlag som till exempel sten.

Får jag elda med sten eller en berghäll som underlag?

Nej, du får aldrig elda på sten eller berghäll för att berget kan riskera att spricka. Även om du har ett obrännbart underlag kan gnistor sprida sig och antända till exempel buskar och träd.

Får jag använda min gasolgrill under eldningsförbud?

Ja eftersom gasol inte är ett gnistbildande bränsle.

Får jag använda triangiakök/stormkök?

Ja, det får du. Tänk på att alltid vara försiktig så att du inte orsakar brand. 

Får jag elda i min vedeldade badtunna eller bastu?

Ja om eldstaden är innesluten men var försiktig och håll uppsikt över elden. Var också beredd med vatten att släcka med. Kom ihåg att du som använder öppen eld är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.

Vad är skillnaden mellan avrådan från att elda och eldningsförbud?

Ett eldningsförbud gäller under en längre period då det är torrt i skog och mark och risken för bränder är stor. Om det är torrt under kortare perioder kan räddningstjänsten avråda från eldning. Det innebär att det inte är ett absolut förbud mot att elda med öppen låga, som det är under ett eldningsförbud.

Vem är ansvarig om det börjar brinna?

Du som använder en öppen eld är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser. Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Vem beslutar om eldningsförbud?

I Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta är det Sörmlandskustens räddningstjänst eller Länsstyrelsen Södermanland som bestämmer om det ska råda eldningsförbud eller inte. Räddningstjänsten kan också avråda från eldning.

Får jag avfyra fyrverkerier när det är eldningsförbud?

Ja, det får du. Håll uppsikt på nedslagsplats för säkerhets skull och ha med en brandsläckare med pulver. Du är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser om en brand inträffar. 

Får jag avfyra fyrverkerier när det är ”skärpt eldningsförbud”?

Nej, det får du inte. Kontrollera informationen på vår hemsida om vilken typ av eldningsförbud som råder.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

Anmälan om eldning
08-721 22 00

Övriga ärenden
0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: