Vi deltar i ny film för att få fler kvinnor att söka sig till utbildning i Skydd mot olyckor

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tagit fram en film om utbildningen Skydd mot olyckor (SMO).  Filmen spelades in i Nyköping med medarbetare från Sörmlandskustens räddningstjänst.

Genom den nya filmen vill MSB få fler kvinnor att bli intresserade av SMO-utbildningen och ett framtida yrke inom räddningstjänsten. 

Med filmen vill MSB också bredda bilden om vad en brandman gör genom att skildra en brandmans vardagliga arbetsuppgifter inom förebyggande och operativa arbetet inom kommunal räddningstjänst.

- Om filmen kan bidra till ökad jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten i Sverige har vår medverkan i filmen fått den betydelse som vi hoppas, säger Patrik Kullman, räddningschef.