Meny

Varning för mycket svaga isar

Allmänheten uppmanas att inte ge sig ut på istäckta sjöar och vattendrag i Södermanlands län.

Det varma vårvädret gör att isarna på sjöar och vattendrag blir svaga och förrädiska och risken för olyckor är stor.

Uppmaningen till allmänheten att inte ge sig ut på istäckta sjöar och vattendrag kommer från Räddningstjänsten, Polisen och Länsstyrelsen Södermanlands län.