Så eldar du säkert

Under kalla höst- och vinterdagar kan det vara lockande att elda i kamin och eldstäder inomhus. Här får du tips om hur du eldar säkert.
-Det förebyggande arbetet räddar liv, säger Eric Nilsson, brandingenjör Sörmlandskustens Räddningstjänst.

Med eldning inomhus ökar risken för bränder i villor och småhus. Genom att elda på rätt sätt förebygger du risken för bränder och ohälsa.

”Viktigt att elda säkert”

-Det är viktigt att elda säkert just för att den enskilde inte ska drabbas av de förödande konsekvenser som en brand kan innebära. Genom att följa våra råd minskar du risken för att elden sprids till byggnaden och på så vis skyddas liv, egendom och miljö, säger Eric Nilsson.

Eric berättar att det finns flera risker med eldning inomhus, där den största är soteld. Det sker när det bildas ett tjockt lager med brännbart sot i rökkanalen som sedan antänder om sotning inte genomförs enligt intervall.

"Förebyggande arbetet räddar liv"

-Mitt råd är att följa bruksanvisningen till eldstaden och genomföra regelbundna kontroller, även om du inte använder eldstaden så ofta. Lägg lite tid på att förbereda dig inför eldning. Det förebyggande arbetet räddar liv, säger Eric Nilsson.

Räddningstjänstens tips för säker eldning inomhus

  • Ha en brandvarnare i samma rum som eldstaden. Om en brand upptäcks tidigt, kan du snabbt agera om det börjar brinna utanför eldstaden. Vi rekommenderar även brandsläckare och brandfilt.
  • Använd torr ved i lagom storlek. Veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår, gärna ett år. Ta gärna in veden och ha den inomhus i några veckor innan användning.
  • Håll alltid rent i närheten av eldstaden. Det finns en risk att gnistor skjuter ut ur eldstaden och även värmeöverföring till brännbart material i anslutning till eldstaden. Bränslet ska lagras på säkert avstånd.
  • Eldningshastigheten bör inte överstiga två till tre kilo ved i timmen eller enligt instruktionsboken, och inte längre än 3–4 timmar. Låt sedan eldstaden vila minst lika länge som du eldat.
  • Kontrollera lufttillförseln. Det är viktigt med god lufttillförsel. Elden ska brinna med klara och livliga lågor. Det regleras med rätt mängd tilluft som du generellt justerar med luftspjället. Rätt mängd tilluft minskar mängden rök och sotpartiklar samt ger rätt drag i skorstenen. Fel drag i skorstenen ger dålig ventilation och kan leda till soteld. Soteld är när det blir så varmt att lågorna slår upp flera meter ur skorstenen. Detta kan få skorstenen att spricka och en värmespridning till byggnadens konstruktion.

Om du ser att lågor slår ut ur skorstenen - ring omedelbart 112 och stäng av tilluftspjället helt.

  • Kontrollera röken. Röken ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
  • Kontrollera rökgastemperaturen. Rökgaserna ska vara maximalt 350°C vilket är svårt att mäta hemma. Här är det bäst att gå på magkänslan, känns det alldeles för varmt så är det oftast för varmt. Minska då lufttillförseln tillfälligt för att minska brandens intensitet samt lägg inte på mer ved.
  • Elda inte hushållsavfall eller målat/impregnerat trä. Exempel på hushållsavfall som inte får eldas är pappers- eller plastförpackningar.
  • Efter eldning ska du ta hand om askan. Lägg askan i en plåthink med lock och ställ hinken på ett brandsäkert underlag.

Mer information om säker eldning finns på räddningstjänstens webb.